logo
Ana Sayfa
Önsöz
Açıklama
Faydalı Linkler
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı
DİNİ BİLGİLER
DİNİ BİLGİLER 

Loading
 
Son Güncellenen Dosyalar
 
 
 
GÜNÜN SOHBETİ
 
Ümmeti vahdete götürmek [1]
 
Sual: Ümmetin bölünmemesi için, herkesin mezhepleri bırakıp, Kitap ve Sünnet’e uymasını söyleyen zamane hocası, (Din ilahîdir, mezhep beşerîdir. Mezheplerüstü hareket etmedikçe dine uyulmuş olmaz. Bir mezhebe uymak, bölücülük olup, dar çerçeve içinde kendini hapsetmek, hattâ intihar etmek olur. Ümmet’in vahdeti için mezhebi din yerine koymamalı, mezhebe bağlı zincirleri kırmalıdır) diyor. Bu hoca, dört hak mezhebin Kitap ve Sünnet’e uymadığını mı söylüyor?

CEVAP
Hem onu söylüyor, hem de mezhepsizliği teşvik ediyor. Bu konuda,
mason Abduh’un çömezi Reşit Rıza’nın, mezheplerin birleştirilerek tek mezhep hâline getirilmesi hakkında, Muhaverat isimli Ehl-i sünnet âlimlerine iftira dolu kitabı meşhurdur.

Şimdi Reşit Rıza’nın ilahiyatçı çömezleri de, aynı ateşi alevlendirmeye çalışıyorlar. Mezhepleri kaldırma işini gizliyorlar. (İslamiyet’i bir noktada toplayalım) diyorlar. Hâlbuki rahmet olan farklı ictihadları ve farklı mezhepleri bire indirmek, İslamiyet’i daraltmak ve vahdeti bozmak olur. Mezhepsizlik, başıboşluktur, her kafadan bir sesin çıkması, kendi anladıklarını din sanmasıdır. Ümmetin vahdeti mezhepsizlikte değil, dört hak mezheptedir.

Farklı ictihadlar rahmettir. Bir örnek verelim. Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatır:

Sefere çıkan iki Sahâbî, su bulamadıkları için, toprakla teyemmüm edip, namazlarını kılıyorlar. Sonra vakti içinde suyu bulunca, biri, abdest alıp namazı da iade ediyor, diğeri iade etmiyor. Seferden dönünce, durumu Resulullah’a anlattılar. Resulullah, iade etmeyene, (Sünnete uygun yapmışsın, namazın sahih olmuştur) buyurdu. Ötekine de, (Sana da iki kat ecir vardır) buyurdu. (Ebu Davud, Nesâî)

Görüldüğü gibi, Resulullah efendimiz, farklı ictihad eden iki Sahâbînin ictihad etmesini uygun bulmuştur. Müctehidin ictihad etmesi suç değil, dinin emridir. İsabet etmese de günah olmaz. Çünkü Peygamber efendimiz, (Ümmetimin âlimlerinin farklı ictihadları rahmettir) buyurduğu gibi, (Müctehid, doğru ictihad edince, iki sevab kazanır. İctihadında yanılırsa, bir sevab verilir) de buyurdu. Yanılan müctehid de sevab aldığına göre, ictihatlardan meydana gelen dört hak mezhebin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Diyelim bu beşerî hoca, İmam-ı a’zam gibi büyük bir müctehid olsa, dört mezhebin hükümlerinden farklı ictihad etse, onun ictihadı, dört mezhebin hükümlerinin yanlış olduğunu göstermez. Çünkü kendi ictihadının doğru, ötekilerin yanlış olduğunu söylemesi, Mecelle’deki, (İctihad ictihadla nakzedilmez) kuralına terstir. Hicrî dördüncü asırdan sonra yeni bir mezhep kurma yetkisi de kalmamıştır. Çünkü dört mezhepten birine uymanın farz olduğunda icma hâsıl olmuştur. Din kitaplarımızda bildiriliyor ki:

Ehl-i sünnet âlimleri, dört mezhebin hak olduğunu ve dört mezhepten başkasıyla amel etmenin caiz olmadığını ittifakla bildirmişler ve bunda icma hâsıl olmuştur. (El-Mesail-ül-müntehabatü fir-risaleti vel vesileti)

Ehl-i sünnet âlimleri de, bu bir fırkanın Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkası olduğunda icma meydana geldiğini bildirmişlerdir. Amelde ise, dört mezhebin hak olduğunda yine icma hâsıl olmuştur. İcma’ı inkâr edenlerin de kâfir olacağını bildirmişlerdir. (Redd-ül muhtar)

 

[Devamı Var]

 

 

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.